Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών με Open Hardware και Free Software.

2011-12-21 19:30

Στις 21/12/11 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 19:30 στο TheHackerspace θα παρουσιαστούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τα ακόλουθα : α) ανταγωνιστικό παιχνίδι ενίσχυσης οπτικών δεξιοτήτων, αντανακλαστικών υλοποιημένο με Arduino, το οποίο μπορεί να παιχτεί από δύο (ή περισσότερους) παίχτες, β) μηχανή για την κίνηση διαφόρων sprites σε δισδιάστατα παιχνίδια υλοποιημένη με Python και Pygame, γ) διάφορα παιχνίδια με Arduino και Gameduino.