Ελεύθερο Λογισμικό και επιχειρηματικότητα

2012-01-04 19:00

Την Τετάρτη (04/01/12) και ώρα 19:00 στο TheHackerspace θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση με θέμα “Ελεύθερο Λογισμικό & Επιχειρηματικότητα” από τον Δημοσθένη Κόπτση. Μια παρουσίαση για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υπάρξει κερδοφορία από το Ελεύθερο Λογισμικό στην Βιομηχανία Software.