Ελληνική ομάδα του KDE

Ελληνική ομάδα του KDE

kde .gr   kde-el.org

πρόκειται για την επέκταση της ομάδας μεταφραστών σε κανονική ομάδα KDE συμπεριλαμβανομένου και άλλων δραστηριοτήτων όπως developing.